Renowacja dachu

Położenie gontu na gont 

Dużą zaletą gontu bitumicznego jest to, że nie trzeba zrywać starej warstwy, aby położyć nowe pokrycie. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, ponieważ żadne inne pokrycie nie umożliwia tego typu renowacji, która jest nazywana także procesem odzyskiwania.  Takie zabiegi są konieczne wówczas, gdy gonty tracą granulowaną posypkę dekoracyjną, lub też są zużyte ze względu na …

Położenie gontu na gont  Read More »