Renowacja dachu

Położenie gontu na gont 

Dużą zaletą gontu bitumicznego jest to, że nie trzeba zrywać starej warstwy, aby położyć nowe pokrycie. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, ponieważ żadne inne pokrycie nie umożliwia tego typu renowacji, która jest nazywana także procesem odzyskiwania. 

Takie zabiegi są konieczne wówczas, gdy gonty tracą granulowaną posypkę dekoracyjną, lub też są zużyte ze względu na wiek, lub bardzo ciężkie warunki atmosferyczne. Często dochodzi do remontu dachu także wówczas jeżeli planujemy zmienić kolor elewacji, i chcemy, aby dach pasował do całego budynku. Jest to dużo tańsze, i oszczędzające czas rozwiązanie, gdyż nie dochodzi do kompletnej wymiany dachu. Taki remont nie ma także wpływu na środowisko, dlatego, że nie dochodzi do utylizacji poprzedniej warstwy. 

Przy położeniu gontu na gont należy jednak uwzględnić w tej materii kilka kluczowych kwestii. 

Bardzo ważne jest to, aby możliwie dokładnie przygotować dach na położenie nowej warstwy gontu, tak aby nie przebijały się na niej niedoskonałości poprzedniego pokrycia dachowego. 

Sprawdź przepisy 

Bardzo istotną kwestią, na którą należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę w przypadku nakładania wielu warstw gontu to sprawdzenie miejscowych przepisów i wymagań prawa budowlanego. Jest to dlatego istotne, ponieważ niektóre lokalne zarządzenia zabraniają nakładania nowego pokrycia,  wówczas gdy istnieją już dwie lub więcej warstwy gontów. Takie zapisy zostały wdrożone z obawy przed przeciążeniem konstrukcji nośnej.

Położenie gontu na gont

źródło: iko.eu

Stan desek, płyt OSB 

Kolejno należy sprawdzić spód poszycia. Wówczas trzeba upewnić się czy deski nie są spaczone, spróchniałe, lub po prostu osłabione. Jeżeli uległy uszkodzeniu należy je wymienić. Zatem przed położeniem nowej warstwy zwilgocone płyty OSB muszą zostać wymienione. 

Obciążenie 

Niezmiernie ważna jest także kwestia obciążenia. Wówczas należy wyliczyć, czy konstrukcja dachu wytrzyma kolejne obciążenie. Trzeba jednak zaznaczyć, że położenie gontu na gont jest często praktykowane, ze względu na lekkość tego materiału. 

Retencja wilgoci i wentylacja 

Dokonaj inspekcji dotyczącej retencji wilgoci, a także zwróć uwagę na kwestie wentylacji. Wentylację kalenicową należy zamontować od nowa. 

Odstający gont

źródło: iko.eu

Przygotowanie dachu 

Następnie należy wziąć pod uwagę to, że dach musi być całkowicie suchy. Dlatego też podczas montażu powinno się uwzględnić warunki pogodowe nie tylko w dniu montażu, ale także w dni poprzedzające wykonie prac. 

Istotne jest także to, aby dach miał gładką powierzchnię. Dlatego należy wymienić gonty, które uległy uszkodzeniu, skręceniu, czy też są poluzowane. W celu uzyskania gładkiej i równej powierzchni należy także zamieść dach przed montażem kolejnej warstwy. 

Także same gonty na które ma zostać położona nowa warstwa, nie mogą powodować przecieków, nie powinny się także zwijać, ani kruszyć. 

Sprawdź gwoździe

Trzeba także wbić, lub też usunąć wszystkie wystające gwoździe.  

Należy zwrócić także uwagę na długość gwoździ. Muszą mieć wystarczającą długość, aby swobodnie mogły zostać wbite w poszycie z litego drewna, na głębokość minimum 19 mm (3/4”). Gwoździe powinny być także w stanie przejść na wskroś przez poszycie ze sklejki. 

Dodatkowe kwestie 

Przed nałożeniem nowej warstwy należy usunąć naroża i kalenicę. Konieczna jest także wymiana zużytych elementów obróbki blacharskiej. Istotne jest także to, aby gonty na obróbkach nadrynnowych oraz wiatrownicach były ułożone równo i prosto, co zapobiega podciekaniu wody pod stare gonty na dachu. 

Metoda „do krawędzi”

Nakładając nową warstwę gontu, należy zastosować metodę „do krawędzi”. Wówczas górna krawędź nowego gontu powinna być dosunięta do dolnej krawędzi odkrytej części gontu starej warstwy. 

Gont na gont

źródło: iko.eu

Położenie gontu na gont – wersja skrócona
 1. Sprawdź miejscowe przepisy i wymagania prawa budowlanego.
 2. Zwróć uwagę na ograniczenia wynikające z obciążenia dachu kolejną warstwą.
 3. Sprawdź spód poszycia. Wymień uszkodzone deski. 
 4. Stara warstwa gontów nie może  powodować przecieków, a także nie powinna zwijać się i kruszyć. 
 5. Skontroluj kwestię retencji wilgoci oraz wentylacji. Wentylacja kalenicowa powinna być zamontowana od nowa. 
 6. Odpowiednio przygotuj swój dach – wymień uszkodzone i odstające gonty.
 7. Dach musi być suchy, gładki i zmieciony. 
 8. Wystające gwoździe muszą zostać wbite, lub usunięte. 
 9. Zwróć uwagę na odpowiednią długość gwoździ – minimum 19 mm. 
 10. Usuń naroża i kalenicę w istniejącym dachu. Wymień zużyte elementy obróbki blacharskiej – kominowe oraz rynnowe. 
 11. Ułóż równo gonty na obróbkach nadrynnowych i wiatrownicach. 
 12. Zastosuj metodę „do krawędzi”. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *